SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

PRZECIWPOŻAROWE ŚCIANKI DZIAŁOWE, DRZWI I OKNA

Oferujemy najszerszy i najbardziej zaawansowany technologicznie wybór produktów do każdego projektu. Wszystkie nasze systemy są kompatybilne. Jesteśmy przekonani, że zapewnią doskonałe efekty, służąc użytkownikom przez całe dziesięciolecia.

FRAMELESS SYSTEMS

FRAMED SYSTEMS

Frameless fire-resistant aluminium partitions

KLASA OGNIOWA: EI15, EI30, EI60, EI120 WYSOKOŚĆ PROFILU: 69 mm ZAKRESY WSKAŹNIKA RW: Rw: 41 - 44 dB

DOORS

Przeciwpożarowe aluminiowe drzwi

KLASA OGNIOWA: EI15, EI30, EI60 WYSOKOŚĆ PROFILU: 69 mm ZAKRESY WSKAŹNIKA RW: Rw: 34